Gå till innehåll

Styrelse

Ordförande:
Anders Eriksson
0506-42009
0706-892009
ajp.erikson@gmail.com

Vice ordförande:
Tommy Hanqvist
0706-093 094
t.hanqvist@gmail.com

Kassör:
Gunnar Gillsjö
0506-16297
gunnar.gillsjo@lantmannen.com

Sekreterare:
Susanne Gustafsson
070-664 44 26
susan.s@telia.com

Ledamot:
Thore Hermansson
0500-484894
076-8210415
0506-42015
tehermansson@spray.se

Suppleanter:
Lotta Albertsson
0708-552 076
rikardsgarden@gmail.com

Veine Samuelsson
0506-420 52
0702-470 670
veine1.r@gmail.com

Per Samuelsson

0705 337 325

info@picsart.net