På föreningsstämman idag valdes följande till styrelse:
Ordförande:
Anders Eriksson
Vice ordförande:
Roger Johansson
Kassör:
Gunnar Gillsjö
Sekreterare:
Susan Gustavsson
Ledamot:
Thore Hermansson
Suppleanter:
Tommy Hanqvist
Tommy Ingemarsson

Stämman beslutade att höja byanätsavgiften från 52 kr till 70 kr
per månad, exkl. moms.