Gå till innehåll

Årets Föreningsstämma hålls den 9 juni kl 10.00 i Bredebolets Bygdegård.

Vill ni skicka in en motion skall den vara föreningen tillhanda senast 4 veckor innan stämman.

Ni kan skicka den till ordförande: anders.erikson@tele2.se